SKUPINA CARGO SYSTEM


CARGO SYSTEM je jednotným označením služieb majetkovo prepojených firiem CARGO PRAGUE, CARGO IHL a XCARGO. Všetky služby a činnosti jednotlivých spoločností sa vzájomne dopĺňajú a umožňujú poskytnúť zákazníkovi kompletný servis.

CARGO SYSTEM


Je najstarším a zároveň zakladajúcim členom zoskupenia CARGO SYSTEM. História spoločnosti CARGO PRAGUE sa datuje od roku 1995 a je teda viac ako 23 rokov spoľahlivým partnerom v oblasti cestnej prepravy zásielok pre celý rad firiem.

Člen skupiny CARGO SYSTEM, ktorý poskytuje už 23 rokov profesionálne služby v námornej preprave, skladovaní a colnom odbavení zásielok.

Je najmladším členom zoskupenia CARGO SYSTEM, ktorý od roku 2014 poskytuje spoľahlivé zasielateľské služby na Slovensku. XCARGO je zo 100% vlastnené spoločnosťou CARGO PRAGUE.

História spoločnosti


otvorenie prevádzky Prešov

prevádzkareň Ostrava presťahovaná do nových kancelárií

otvorenie prevádzky Prievidza

otvorenie prevádzky Zvolen

založenie spoločnosti XCARGO, Bratislava

personálne posilnenie spoločnosti

rozšírenie systému zberných služieb

recertifikácia ISO 9001

rekonštrukcia skladu Hořovice

recertifikácia ISO 9001

spustená prevádzka informačného systému s prepojením všetkých prevádzok

kvalita služieb overená certifikáciou ISO 9001: 2000

otvorenie pobočky Ostrava

otvorenie skladu Hořovice

otvorenie pobočky Plzeň

založenie CARGO IHL

založenie CARGO PRAGUE

CSR


Budujeme vzájomnú dôveru. Dlhodobé vzťahy s našimi zákazníkmi, dodávateľmi aj zamestnanci môžu fungovať len pri vzájomnej dôvere.

Zákazníci a dodávatelia


 • dohodnuté záväzky so zákazníkmi aj dodávateľmi plníme riadne a včas
 • naše konanie je transparentné, založené na pravdivých informáciách o našich službách a možnostiach
 • dodržiavame pravidlá hospodárskej súťaže
 • bojujeme proti korupcii, nikdy neponúkame ani neprijímame akékoľvek výhody za urobené alebo budúce rozhodnutia

Zamestnanci


 • podporujeme pracovné schopnosti a zručnosti zamestnancov a prispievame k trvalému zvyšovaniu ich kvalifikácie
 • zamestnancov odmeňujeme na základe transparentných pravidiel
 • dbáme na bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov
 • vytvárame dôstojné pracovné podmienky
 • podporujeme individuálnu angažovanosť a zodpovednosť
 • informujeme zamestnanca o firemných aktivitách a dosiahnutých výsledkoch

Spoločnosť


 • dodržiavame a podporujeme základné ľudské práva
 • poskytujeme rovnaké príležitosti a odmietame rodovú, rasovú aj náboženskú diskrimináciu
 • zakladáme si na dobrej povesti a dodržiavanie etických noriem
 • rokujeme sociálne zodpovedným spôsobom

Ekológia


 • prednostne využívame vozidlá s nižšími emisiami
 • netlačíme zbytočne, recyklujeme tlačové náplne
 • nainštalovali sme úsporné svietidlá
 • triedime odpad
 • šetríme vodou
Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobných údajov
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.