MÝTO V NEMECKU. POZRITE SA, ČO SA ZMENÍ V ROKU 2019.


Po rozšírení mýta na všetky federálne cesty v Nemecku v polovici minulého roku je čas na ďalšie zmeny týkajúce sa platenia mýta.
Zmeny v cestných mýtach sú výsledkom zmien dvoch dôležitých zákonov, BFStrMG (zákon o spoplatňovaní používania federálnych hlavných ciest) a GüKG (zákon o cestnej doprave).

Zvýšenie sadzieb

Medzi zmenami plánovanými v roku 2019 v Nemecku je najkontroverznejším – medzi nemeckými a zahraničnými dopravcami – vysoký nárast mýtnych sadzieb. Výška mýta bola stanovená zohľadnením nákladov na výstavbu, prevádzku a údržbu cestnej siete.
Jedna z najdôležitejších logistických organizácií, združenie BGL, vyjadruje poľutovanie nad 60-percentným zvýšením taríf (v prípade 4-nápravových vozidiel spĺňajúcich štandard Euro 6).

Nemecké mýtne sadzby (v eurách) od 1. januára 2019:

Emisné GVW od 7,5 do 12 ton GVW od 12 do 18 ton GVW nad 18 tun s maximálne 3 nápravami GVW nad 18 ton, 4 nápravy a viac
Euro 0/I 0,167 0,202 0,247 0,261
Euro II 0,156 0,191 0,236 0,250
Euro III 0,146 0,181 0,226 0,240
Euro IV 0,114 0,149 0,194 0,208
Euro V/EEV 0,104 0,139 0,184 0,198
Euro VI 0,093 0,128 0,173 0,187

 
Zákon, ktorý zavádza nové mýto v Nemecku, tiež stanovuje nové povinnosti pre vodičov. Od 1. januára 2019 budú musieť uviesť na vozidlovej jednotke (OBU) hmotnostnú kategóriu.
Okrem toho pre vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 18 ton musia vodiči zadávať počet náprav. Bude to možné aj v prípade vozidiel s nižšou GVW, ale nebude to povinné.
Žiadne nastavenie váhovej kategórie pre vozidlá s hmotnosťou nad 18 ton bude mať za následok pokutu.
Nákladné vozidlá s alternatívnym pohonom sú vylúčené z mýta
Dopravcovia využívajúci vozidlá s alternatívnymi pohonmi môžu od nového počítať so zľavami. Podľa odseku 2 bodu 1 zákona o elektromobiloch sú elektrické, hybridné a vodíkové palivové článkové vozidlá v Nemecku neurčito oslobodené od mýta.
Navyše do konca roka 2020 sa ťažké nákladné vozidlá poháňané CNG (stlačený zemný plyn) a LNG (skvapalnený zemný plyn) vylučujú z cestného mýta v Nemecku. Výnimka sa vzťahuje aj na dvojpalivové vozidlá na zemný plyn a naftu. Po týchto dvoch rokoch by boli vozidlá poháňané zemným plynom oslobodené od časti mýtneho, tj z environmentálneho poplatku (pre znečistenie ovzdušia).

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo
Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobných údajov
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.